Identifiez-vous ou Créez un compte

  

schwer beschädigt


Adjektiv
[beschädigt]   badly damaged

  

schwer beschädigt


Adverb
  in a badly damaged state