Stigmate

Stigmate

sacs aériens

sacs aériens

stigmates ou orifices respiratoires

stigmates ou orifices respiratoires

Stigmate

Stigmates d'un insecte.

Dessin Patrick Morin - Archives Larousse