Identifiez-vous ou Créez un compte

  

indigestione


sostantivo femminile
[mal di pancia]   indigestion
[scorpacciata]   overindulgence
 fare (un')indigestione di qc [di cibo]   to overindulge in sthg
[di libri, film]   to have too much of sthg