pressing


nom masculin
(cl. 家 [jiā] ou 个 [gè]) 洗熨店 [xǐyùndiàn]
 apporter ses vêtements au pressing 把衣服送到洗熨店 [bǎ yīfu sòng dào xǐ yùn diàn]

Mots proches

Cochez la bonne traduction !

  • Míng tiān jiàn !