Identifiez-vous ou Créez un compte

  

bark

[bɑ:k]
noun
1. [of dog]   abbaio m
 his bark is worse than his bite (inf)   can che abbaia non morde
2. [on tree]   corteccia f


  

bark

[bɑ:k]
transitive verb Conjugaison
[order]   ringhiare

  

bark

[bɑ:k]
intransitive verb Conjugaison
 to bark (at sb/sthg)   abbaiare (a qn/qc)