Identifiez-vous ou Créez un compte

  

gesinnt


Adjektiv
 friedlich gesinnt sein   ser pacífico (f pacífica)
 jm gut gesinnt sein   tener aprecio a alguien
 jm übel gesinnt sein   estar a malas con alguien