Identifiez-vous ou Créez un compte

  

Kaffee


der ,
  

Kaffee

[ˈkafe, kaˈfe:] ( pl Kaffees )
der
  café m
 schwarzer Kaffee   café solo
 Kaffee trinken   beber café
 das ist kalter Kaffee (umgangssprachlich & figurativ)   eso es agua pasada