Identifiez-vous ou Créez un compte

  

Clown

( f Clownin, mpl Clowns, fpl Clowninnen ) [klaun, ɪn]
der, die
  payaso m, payasa f