Identifiez-vous ou Créez un compte

  

Atheist

( f Atheistin, mpl Atheisten, fpl Atheistinnen )
der, die
  ateo m, atea f